สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) จัดประชุม เรื่อง การสนับสนุนเครือข่ายดำเนินงานสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำน้อย เทศบาลตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนเครือข่ายสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การเฝ้าระวังและฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ การส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเพื่อยกระดับสู่ต้นแบบเครือข่ายที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ประชาชนสมาชิกเครือข่ายสิ่งแวดล้อม จำนวน 11 เครือข่าย เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10 แห่ง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (ดู : 80) 
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) จัดประชุม เรื่อง การสนับสนุนเครือข่ายดำเนินงานสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ...
(ข่าวจาก facebook)
ขอความร่วมมือขับเคลื่อการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่มหรือแคปซีล (Cap seal) เนื่องจากแคปซีลเป้นพลาสติกที่ไม่มีความจำเป็น แพร่กระจายในสิ่งแวดล้อมได้ง่...
วันนี้ (20 มีนาคม 2561) สสภ 16 เข้าร่วมงานแถลงข่าว ปิดเพื่อโลกเปลี่ยนเพื่ออนาคต : Earth Hour 2018 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงพลังในการร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้วยการปิดไฟที่ไม่จำเป็นที่บ้านของตนเองในวันที่ 24 มีนาคม 2561 เป็นเวลา 60 นาที ระหว่างเวลา 20.30-21.30 น. แล้วโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดีย ได้แก่ facebook Instagram Twitter และติดแฮชแทค #Connect2Earth หรือ #ปิดเพื่อโลกเปลี่ยนเพื่ออนาคต ทาง WWF-ประเทศไทย (กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล) จะดำเนินการนับจำนวนแฮชแทคของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและภาพจากแต่ละประเทศทั่วโลก (ดู : 109) 
วันนี้ (20 มีนาคม 2561) สสภ 16 เข้าร่วมงานแถลงข่าว ปิดเพื่อโลกเปลี่ยนเพื่ออนาคต : Earth Hour 2018 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวั...
(ข่าวจาก facebook)
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ควบคุวมดูแลระบบการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 2...
(ข่าวจาก facebook)